הכרחיות

טבע
לחיות מהטבע?

על פי תפיסת חכמת הקבלה אדם נדרש להכרחיות בגשמיות של העולם הזה ואת יתר הזמן להקדיש להתפתחותו כאדם הלומד, המברר, החוקר את מערכת הטבע על מנת להשתלב בה בהרמוניה.
נשאלת השאלה אם כן: מהי הכרחיות? על חכמת הקבלה אין פה משהו מוחלט שנכון ותואם את כולם. הכרחיות משתנה מאדם לאדם, באותה מידה שבכל יתר הפרמטרים אנשים שונים זה מזה. מכאן אפשר להבין שהכרחיות היא משהו סובייקטיבי, אך לפי חכמת הקבלה יש מינימום ומקסימום בכל פרמטר של הכרחיות.
למשל, כל אדם באשר הוא זכאי למזון, לכסות, לקורת גג, לחינוך. התפיסה נובעת מהערבות הדדית לה נדרש עם ישראל. אם יש בקרב העם אנשים שמכל סיבה לא יכולים לספק לעצמם ולילדיהם מזון, לבוש וקורת גג על המדינה לדאוג להם אבל לא בדרך שהמדינה דואגת להם כעת. לא לשלם דמי אבטלה שמעודדים חלק מהציבור להעדיפם על עבודה ולא לשלם להם השלמת הכנסה שאומרת להם כאילו, אתם לא מסוגלים לקיים את עצמכם. הדרך הנכונה היא לשלם להם דמי התפתחות. הם יצטרכו בתמורה לקבלת העזרה הכלכלית ללכת לקורסים שיחנכו אותם ויתנו להם כלים לרכוש מיומנויות לדאוג לעצמם. לקורסים שיפתחו אותם להיות אזרחים מועילים בחברה, לקורסים שיחנכו אותם למערכות יחסים טובות והרמוניות עם יתר האנשים ועם מערכת הטבע, לקורסים שמלמדים אותם את חוקי הטבע.
מנגד, על פי תפיסת חכמת הקבלה, לא יכול להיות מצב של פערי הכנסה כמו שקיימים היום. אין זו הכרחיות שאדם ישתכר פי אלף מההכנסה הממוצעת במשק ולא משנה מה תפקידו. הכרחיות אומרת שיש באמת אנשים שההכרחיות על פי קודי ההתנהלות שלהם גבוהה משל אחרים ומי שתורם לחברה בצורה משמעותית והוא נכס בל יתואר יכול ומותר על פי חוקי ההכרחיות שישתכר פי 10 או קצת יותר מהשכר הממוצע במשק. אבל לא יתכנו פערי השכר העכשוויים. יש לרסן גם את רודפי ההכנסות הגבוהות וגם את נותני ההכנסות הגבוהות.
ההכרחיות היא סובייקטיבית גם בכל יתר התחומים וגם בהם יש לה את המינימום והמקסימום. למשל המינימום ההכרחי אצל כולם צריך להיות כך וכך שנות לימוד ועל המדינה והחברה לדאוג שלא תהיה
בערות בקרב העם. מנגד יש אנשים שבהם קיימת הכרחיות להמשיך ולהתקדם עוד ועוד בהשכלתם, לימודים הם מבחינתם כחמצן על המדינה לדאוג שיהיה להם מקום בו יוכלו לממש את ההכרחיות הזו שלהם אבל המדינה לא צריכה לעמוד בשכר הלימוד שלהם אלא עד המקסימום שקבעה. על פי כללי ההכרחיות לכל אחד הזכות לחינוך בתוך הטווח של המינימום והמקסימום.