No Image

התעוררות רוחנית בחגי תשרי

אוקטובר 31, 2023 גלי 0

תחילת השנה היהודית ראש השנה היהודי, הוא השער לחודש תשרי. חג זה מסמל התחלה חדשה, הזדמנות לעסוק בהתבוננות פנימית עמוקה. בתקופה זו מתכנסות קהילות יהודיות […]